Çevre Eğitimi
ISBN: 9786055885205 2021 6. Baskı Eğitim Bilimleri Arzu Cansaran, Selcen Darçın, Mustafa Hamalosmanoğlu, Lütfullah Türkmen, Cengiz Yıldırım, Yüksel Güçlü, Canan Dilek Eren Editör : Orçun Bozkurt
Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim fakültelerinde yapılanma çalışmaları neticesinde 2006 yılı sonunda tüm eğitim fakültelerinde okutulan dersler yeniden oluşturulmuştur. Bu süreçte çevre bilimi adı altında eğitim fakültesi ilköğretim bölümü sınıf öğretmenliği ana bilim dalında okutulan ders, yerini çevre eğitimi dersine bırakmıştır. Yeni programda çevre eğitimi dersinde; bireyleri çevreye daha duyarlı hale getirmek, ekolojik kavramları öğretmek, çevre kirliliğini daha yakından tanıtmak gibi temel konular ele alınmaya çalışılmıştır. Bu bakış açısıyla çeşitli üniversitelerden değerli hocalarımızın katkılarıyla hazırlanan bu kitabın akademisyenlere ve siz öğrencilere yararlı olmasını temennisiyle…..