Bir Bilim Dalı Olarak Eğitim Politikası
ISBN: 9786257582605 2021 1. Baskı Eğitim Bilimleri Ayhan Ural Pegem Akademi Yayıncılık

Bir bilimsel alanın özgünlüğü; bütünsel olarak, kavramları, kapsamı, diğer bilimlerle ilişkisi ve kendine özgü yöntemleri ile çerçevelenebilir. Bu açıdan bakıldığında bir bilim alanına ilişkin olarak yürütülecek temel ontolojik ve epistemolojik tartışmalar ve arayışlar, o alanın özgün bir bilim dalı oluşu sürecinin temel taşıdır. Bu tartışmalar birikimsel bir nitelik taşımakla beraber, ancak alanın hem kendine özgü yönlerini hem de diğer bilimler ile arasındaki ilişkileri -salt determinizmden uzak bir anlayışla- bütünsel bir değerlendirme süzgecinden geçirerek gerçekleşirse o alanın özgün kimliği ortaya konabilir. Eğitim politikası alanı uzun yıllardır eğitim ve politikanın kesişiminde ve görece eğitim bilimlerinin ya da politikanın bir alt dalı olarak değerlendirile gelmiştir. Bu durum, eğitim politikasına ilişkin yapılan çalışmalarda, dönemsel olarak, politikanın eğitim üzerindeki belirleyici etkisini temel alma eğiliminin oluşmasına neden olmuştur. Eğitim politikasının baslı basına bir bilim dalı olarak ortaya konmasının gerekliliği de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, kamucu bir anlayış ile eğitimin ve politikanın kesişiminde yer alan ideoloji, iktidar ilişkileri, üretim ilişkileri ve tüm bu alanların politik, toplumsal ve ekonomik ve bütüncül olarak bilimsel analizinin ortaya konması açısından eğitim politikasının ayrı bir bilim dalı olarak çerçevesinin çizilmesi gerekmektedir. İşte bu gereklilikle elinizdeki bu kitap Eğitim Politikası'nın bir bilim dalı olarak temellendirilmesi ve çerçevesinin çizilmesi tartışmalarına bir katkı niteliği taşımakta. Bu çerçevede bu çalışma, Eğitim Politikası bilimini, temel kavramları, kapsamı, diğer bilimlerle karşılıklı ilişkileri ve bilim yöntemi çerçevesinde değerlendirmeyi ve konuya ilişkin tartışmalara farklı bir alan açmayı hedefliyor. Tüm bu yönleriyle bize eğitim politikası alanını özgün olarak ele almayı ve alana ilişkin ontolojik ve epistemolojik tartışmaların yürütüleceği bir zemin sunuyor. Tahir Yılmaz ORCID: 0000-0001-8340-8375 Aydın, Eylül 2021 Eğitim ve politika ilişkisi sıkça tartışılan bir konudur. Eğitime anaakımın yörüngesinden yaklaşanlar “eğitime politika karıştırılmaması” gerektiğini ifade eder durur. Bu yaklaşıma eleştirel eğitimcilerin yanıtı hazırdır: “Yersiz bir uyarıdır bu. Eğitimin özündeki politikayı görmeyen bir uyarı. Eğitime politika karıştırılamaz! Zira eğitimin doğası politiktir”. Fakat bu basit görünen tartışma, yaşamda çok katmanlı ve çok boyutlu bir şekilde karşımıza çıkar. İşte bu zor konu hakkındaki akademik birikimi yalın bir dille açıklığa kavuşturuyor Ayhan Ural. Eğitim Politikasına ilgi duyanlar için önemli bir eser. Ahmet Yıldız ORCID: 0000-0002-0158-6168 Ankara, Eylül 2021