Bilim Teknoloji Ve Sosyal Değişme
ISBN: 9786050022100 2017 Sosyal Bilgiler Adnan Altun, Selahattin Kaymakçı, Erkan Yeşiltaş, Harun Er, Zafer Tangülü, Cemil Cahit Yeşilbursa, Namık Kemal Yeşiltaş, Ebru Ay, Filiz Zayimoğlu Öztürk, Talip Öztürk Editör : Editör: Bahri Ata
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitap tarih boyunca bilim, teknoloji ve sosyal değişme arasındaki ilişkileri konu edinmektedir. ülkemizde yenilikçi fikirler (inovasyon) üreten ve hızlı sosyal değişme ile uyum sağlayabilen gençler yetişmesini istiyorsak, bilim ve teknolojinin gelişimi ve toplumlara etkisi konusunu sosyal bilgiler eğitiminin önemli bir konusu haline getirmeliyiz. Okullarımızda 4. sınıftan 7. sınıfa kadar sosyal bilgiler öğretim programındaki"bilim, teknoloji ve toplum" öğrenme alanı, atıl bilgilerin ezberlendiği üniteler silsilesi olmaktan çıkarılmalı, öğrencilerin geçmişte yaşamış bilim insanlarının yaşam ve ideallerinden ilham alacakları ve kendi projelerini geliştirecekleri bir şekilde işlenmelidir. öğrenci, geçmişte yaşamış bilim insanlarının büyüklüğü altında ezilmemelidir. Okul koridorlarına asılı bilginler ve kaşifler koleksiyonundaki resimlerden biri daima onun için boş bırakılmalı, altına da"Burada sen olabilirsin." yazılmalıdır. Sosyal bilgiler öğretmenlerini, yarının toplumları için bir yandan bilim ve teknoloji üretebilecek ve sosyal değişmeye uyum sağlayabilecek bireyler yetiştirmek, öte yandan hafıza mekanlarının aktarılması ve sürekli yeniden oluşturulmasına katkıda bulunmak gibi zor bir görev beklemektedir.