Bal Arılarında Yapay Tohumlama
ISBN: 9786053559672 2018 Biyoloji H.vasfi Gençer Palme Yayınevi

Sekiz Bölümden oluşan bu kitabın ilk iki bölümünde arıcılıkta ve balarısı biliminde yapay tohumlamanın önemi, gerekliliği ve kullanım alanları açıklanmış , ardından bal arılarnda yapay tohumlama tekniğinin geçömişten günümüze gelişimi özetlenmiştir.