Arap İzzet Paşa ( 1852 - 1924 )
ISBN: 9786257705462 2021 Tarih Özlem Hastürk Editör : Elif Yavuz
Yeditepe Yayınevi

Arap İzzet Paşa, II. Abdülhamid dönemi (1896-1908) mabeyn ikinci katipliği yapmış ve Yıldız Sarayı'nda resmi bir görev elde etmiştir. Arap İzzet Paşa II. Abdülhamid'in hizmetinde sadık bir danışman olarak görev yapmış gibi görünse de hakkında ortaya çıkan usulsüz atamalar, haksız servet edinimi ve rüşvet gibi daha birçok iddianın önüne geçilememiştir. 1908 II. Meşrutiyet'in yani Kanun-i Esasi'nin tekrar ilan edilmesiyle Abdülhamid'in emri ile yurtdışına firar etmiştir. Bu olay ile Arap İzzet Paşa'nın tüm mal varlığına haciz gelmiş, madalyaları ve rütbeleri geri alınmıştır. Londra, Mısır ve Avrupa'da seyahat ettiği sürece İttihat ve Terakki İdaresi tarafından yaşantısı ve hareketleri sürekli gözlem altında tutulmuştur. Hakkında birçok itham bulunmasına rağmen, Arap bağımsızlığına 1914 yılı sonrasında destek vermiştir. Arap İzzet Paşa'nın biyografisi niteliğinde olan bu eser bir imparatorluğunun son dönemlerinde meydana gelen olayları, çürümeyi ve çöküşü gözler önüne sermektedir. Bu çalışma Saray yaşantısına, Abdülhamid dönemi olaylarına, İslam dünyasına ve Arap topraklarına yönelik politikalara ışık tutmasının yanında bugünü anlamak isteyenlere de kılavuzluk edecektir.