Anadolu Folklorunun İzinde: Türk Folklor Araştırmaları Tarihinde Ahmet Baha Gökoğlu
ISBN: 9786257315937 2021 Dil Bilimi Dr. Kübra Yıldız Altın Gazi Kitabevi

1- Birinci Bölüm : Ahmet Baha Gökoğlu’nun Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri 2- İkinci Bölüm : Bir Halkbilimci Olarak Ahmet Baha Gökoğlu 3- Üçüncü Bölüm : Ahmet Baha Gökoğlu’nun Folklora İlişkin Çalışmaları