Açık Ve Uzaktan Öğrenmede Etkileşimli Senaryo Tasarımı
ISBN: 9786257582612 2021 1. Baskı Eğitim Bilimleri Özlem Oktay, Volkan Yüzer Pegem Akademi Yayıncılık

2020’li yıllarda bireylerin eleştirel ve yaratıcı düşünme yoluyla geliştirdiği öz farkındalıkla güçlü yönleriyle sınırlarını bilmeyi öğrenmesi, tartışarak karar verip yapmayı öğrenmesi, kendini kontrol ederek, hedefleri doğrultusunda kendi kendini motive ederek var olmayı öğrenmesi, farklı bakış açılarını anlayarak, farklılıklara saygı duyarak empati duygusuyla birlikte yaşamayı öğrenmesi gerekliliği açıkça ortadadır. Bu bağlam geleceğin yeterliliklerine sahip bireyler yetiştirebilmek için, öğrenenlerde eleştirel ve yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi gerektiği düşüncesini pekiştirir. Açık ve uzaktan öğrenmenin kapsadığı öğrenen sayısı dikkate alındığında, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi geliştirmeye yönelik asenkron öğrenme ortamlarının kullanılma gerekliliği açıkça görülebilir. Ancak asenkron öğrenme ortamları tasarımı, değişen öğrenen profiline uygun olarak şekillendirilmeli ve geliştirilmelidir. Bu düşünceden hareketle her öğrenen profiline yönelik ayrı bir tasarım yapmanın zorluğu da dikkate alınarak, öğrenenlerin kendilerine uygun öğrenme yolunu oluşturabilecekleri etkileşimli öğrenme senaryolarını temel alan etkileşimli öğrenme videoları kullanımından kaçınmak artık mümkün değildir. Etkileşimli eğitim videosunun temeli konumundaki etkileşimli senaryo tasarımıyla, açık ve uzaktan öğrenen bireylerin sadece bilgiyi edinmenin ötesine geçerek tutum ve beceri geliştirmesine katkı sağlanabilir. Sadece verilen bilgiyi almanın ötesine geçen öğrenenler, geliştirdikleri tutum ve becerilerle, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini pekiştirerek, bilginin doğruluğunu ve güvenirliğini kontrol edebilir, bilgiyi analiz ederek sentezleyebilir, iyi bir argümanı tanıyabilir, ilişkisel ve nedensel bağıntıları ayırt ederek, bilginin tüketicisi konumundan üreticisi konumuna ilerleyebilirler. Öğrenenlerin elde edeceği bu düşünsel gelişim ise, öğrenenin edindiği bilgiden bir anlam yaratarak kendini gerçekleştirmesi yolunda ilerlemesini sağlayabilir. İşte bu düşünceden hareketle, etkileşimli senaryo tasarımını ele alan bu kitabın asıl amacı, kendini gerçekleştirme yolunda ilerleyen bireylerin oluşturduğu bir toplum ve böyle bir toplumda yaşama hayalidir.