8–10 Yaş Grubu Erkek Çocuklarda, Judo Teknik Ve Oyunlarının, Bazı Eurofit Testlerine Göre Fiziksel Gelişimleri Üzerine Etkileri
ISBN: 9786053448624 2018 Spor Temel Çakıroğlu Gazi Kitabevi

Düzenli ve planlı yapılan egzersiz programlan ile çocuklar sportif beceri kazanırlar. Saldırganlık, utangaçlık, kıskançlık gibi duyguları kontrol altına alarak, kişilik özelliklerini de spor sayesinde geliştirirler. Çocukların sportif branşa yönlendirilmesinde Eurofit ve benzeri yetenek testleri kriter olmalıdır. Yönlendirilen branş çalışmalarında oyunla eğitim anlayışıyla sportif etkinlikler verimli hale getirilmelidir. Araştırmada amaç judo teknik ve oyunlarının çocuklar üzerindeki fiziksel gelişimlerini inceleyerek, farklılıkları ve benzerlikleri tespit etmektir. Amaç; Judo yapan çocuklardaki normları fiziksel gelişimleri araştırmacıların hizmetine sunarak, spor bilimine katkıda bulunmaktır.