6 - 13 Yaş Arası Çocuklarda Yüzme Egzersizi Ve Bosu Çalışmalarının Dinamik Ve Statik Dengeye Etkisinin İncelenmesi
ISBN: 9786257045315 2020 Spor Hilal Kılınç Boz Gazi Kitabevi

Bu çalışmanın amacı; 6-13 yaş arası çocuklarda yüzme"egzersizi ve boşu çalışmalarının dinamik ve statik dengeye etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini Van ili yüzme kulüplerinde aktif olarak yüzen ve antrenman planına uygun haftalık 7 saat üzeri (4-5 birim) antrenman yapan 6-13 yaş arası denekler oluşturmaktadır.