5 result found.
Eği̇ti̇m Teknoloji̇leri̇ Okumaları 2018

Eği̇ti̇m Teknoloji̇leri̇ Okumaları 2018

ISBN: 9786052415108 2018 1. Baskı Abdullah Kuzu, Özcan Özgür Dursun, Ömer Faruk Ursavaş, Aytekin İşman, Süleyman Sadi Seferoğlu, Adile Aşkım Kurt, Alev Ateş Çobanoğlu, Merve Yıldız, Hasan Karal, Hakan Tüzün, Mustafa Sırakaya, Melek Demirel, Kerem Kılıçer, Tuğba Kocadağ Ünver, Ozan Filiz, Fırat Sarsar, Sakine Öngöz, Lokman Şılbır, Ufuk Tuğtekin, Ramazan Yılmaz, Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Sali̇h Bardakcı, Meryem Yılmaz Soylu, Deni̇z Deryakulu, Buket Akkoyunlu, Fi̇li̇z Mumcu, Ni̇lüfer Atman Uslu, Mukaddes Erdem, Muhi̇tti̇n Özdemi̇r, Hati̇ce Gökçe Bi̇lgi̇ç, Abdullah Yasi̇n Gündüz, Gökhan Dağhan, Hafi̇ze Keser, Ahmet Adalıer, Di̇dem Alsancak Sırakaya, Razi̇ye Sancar, Yasemi̇n Demi̇raslan Çevi̇k, Esra Telli̇, Ferhat Kadi̇r Pala, Derya Orhan Göksun, Ni̇hal Menzi̇ Çeti̇n, Mustafa Tepgeç, Ali̇ Semerci̇, İrfan Şi̇mşek, Hati̇ce Ferhan Odabaşı, Fevzi̇ Başal, Hati̇ce Yıldız Durak, Murat Atasoy, Adi̇l Yıldız, Deni̇z Atal Köysüren, Yahya İltüzer, Şenay Ozan Leymun, Burak Tozkoparan, Volkan Sancar, Levent Çeti̇nkaya, Esra Barut, Mi̇ray Kaptan, Emi̇ne Tokmak, Di̇lara Arzugül Aksoy, Fatma Gölpek Sarı, Yasemi̇n Kahyaoğlu Erdoğmuş, Abdullah Ragıp Ersöz, Hakan Kılınç, Seda Özer Şanal, Tülay Dargut Güler, Sema Ünlüer, Harun Serpi̇l, Gonca Kızılkaya Cumaoğlu, Yelki̇n Di̇ker Coşkun, Cansel Akbulut, Ayşe Çağlar, Şenol Saygıner, Fatma Bayrak, Turgay Baş, Hasan Çoruk Editör: Buket Akkoyunlu, Ayteki̇n İşman, Hati̇ce Ferhan Odabaşı Pegem Akademi Yayıncılık