Zilkade 1339 Türk İstiklâl Harbi'nde Eskişehir Ve Çevresi (Temmuz 1921)
ISBN: 9789758396511 2019 Tarih Volkan Marttin Gazi Kitabevi

Kitabın başlığındaki "Zilkade" ifadesi, hicrî takvimde on birinci ayın adından gelmektedir. Zilkade ayı, dört haram aydan biridir. Bu eser kaleme alınırken Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin tam da bu ayın hulul etmesiyle başladığının ve bu ayın çıkmasıyla neticelendiğinin fark edilmesi üzerine bu durum başlıkta tercih edilmiş.Eser okunduğunda anlaşılacaktır ki, İnönü Muharebeleri ile Sakarya Meydan Muharebesi arasında cereyan eden bu muharebeler Eskişehir ekseninde ele alındığında görmezden gelinemeyecek kadar önemlidir.