Yükselen Ekonomilerde Emek Piyasası Kurumları ve Politikaları: Türkiye - Meksika Karşılaştırması
ISBN: 9786258443677 2021 Ekonomi Dr. Bilal Akyol Gazi Kitabevi

15.yy'da başlayan Coğrafi Keşifler uluslararası ticaretin hacminin büyümesine, mal talebinin artmasına bunun sonucunda da emek talebinde yükselmeye yol açmıştır. İlk başlarda eve iş verme şeklinde bu darboğaz aşılmaya çalışılmışsa da tüccarlar için bu üretim sisteminden kaynaklanan handikaplar nedeniyle eve iş verme sistemi yerine üretim faktörlerinin bir arada toplandığı “Manifaktür” olarak adlandırılan fabrikavari atölyelerde su ve rüzgâr enerjisi gibi doğal kaynakların gücünü kullanmak suretiyle yeni bir çalışma düzeni oluşturulmuştur.