Yükseköğretimde Program Geliştirme Ted Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
ISBN: 9786051709222 2023 Eğitim Zerrin Toker, Sühendan Semine Er, Nilüfer Voltan Acar, Arzu Kanat Mutluoğlu, Mehmet Sak, Tuba Özgül, Yusuf Barburoğlu, Berrin Genç Ersoy, Olcay Yılmaz, Elçin Emre Akdoğan, Nergis Hazal Yılmaztürk, Yavuz Kamacı, Figen Yılmaz, Gizem Güzeller, Ayşe Bilicioğlu Güneş, Emine Gül Çelebi, Elif Öztürk, Begüm Serim Yıldız, Çağla Öneren Şendil, Zeynep Bilki, Tülin Haşlaman, Belgin Elmas, Zehra Yeler, Emir Ertunç Havadar, Sinem Sözen Özdoğan, Ayşegül Aracı İyiaydın, Özlem Canaran, Pelin İrgin, Sibel Akın Sabuncu, Seçil Yücelyiğit, Yüksel Kavak, Erdem Aksoy, Tolga Erdoğan Editör : Erdem Aksoy
Anı Yayıncılık

Türkiye'nin öğretmen eğitimini iki evrede ele almak gerekir. Bunlardan birincisi Cumhuriyet’in başlangıç yıllarından 1982'ye kadar olan 60 yıllık dönem ikincisi de 1983'ten bu yana olan 40 yıllık dönem. Bu bağlamda öğretmen eğitiminin ilk dönemi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yönetilen ve yürütülen dönemdir. Bu dönemde öğretmen eğitimi kurumlarının öğretim programları Bakanlık tarafından düzenlenmiştir. İkinci dönem ise öğretmen eğitiminin üniversite çatısı altında düzenlendiği yönetildiği ve yürütüldüğü dönemdir. Bu dönemde Milli Eğitim Bakanlığı bazı çerçeve düzenlemelerle öğretmen eğitimine kısmi olarak katılmakta öğretmen eğitimi esas itibariyle (kurumların açılması kontenjanları öğretim programları öğretim elemanı alımı vb.) Yükseköğretim Kurulu ve Eğitim Fakülteleri tarafından düzenlenmekte ve yürütülmektedir. 2020 yılına gelindiğinde YÖK öğretmen eğitiminde program geliştirme konusunda bazı çerçeve ilkeler öngörerek “yetki devri” kapsamında eğitim fakültelerine ilk kez özerklik tanımıştır.