Yükseköğretimde Eğiticilerin Eğitimi
ISBN: 9786257228350 2020 1. Baskı Eğitim Niyazi Can, Ramazan Yirci, Nail Yıldırım, Mahmut Sağır, Hasan Güner Berkant, Abdullah Çetin, Serkan Ünsal, Esef Hakan Toytok, Veda Yar Yıldırım, Levent Yakar, Gülay Bedir, Erkan Hasan Atalmış, İsmail Yelpaze, Akif Köse, Evrim Ural, Güzide Dadlı, Tuğba Altan, Özgür Örün, Mehmet Tekerek, Orhan Ercan, Reyhan Ağçam Editör : Mehmet Tekerek - Mahmut Sağır
Pegem Akademi Yayıncılık

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Eğitim Fakültesi öncülüğünde gerçekleştirilen eğiticilerin eğitimi programlarında üniversitede ders veren bir öğretim elemanının ihtiyaç duyabileceği alanlar; öğrenme ortamı hazırlama, olumlu öğrenme ortamı oluşturma; yetişkin eğitimi değişkenlerini bilme; öğrenciyi öğrenme ve düşünme stilleriyle tanıma; öğretimde teknolojiden yararlanma; farklı öğretim tekniklerini kullanma; öğrenme ortamlarında iletişime önem verme; probleme dayalı öğrenme yaklaşımını bilme; eğitim-öğretim süreçlerinde filmleri materyal olarak kullanma; ölçme değerlendirme, öğrenci hak ve sorumluluklarından haberdar olma vb. yer almaktadır. Yukarıda belirtilen alanların yer aldığı bu kitap, KSÜ Eğitim Fakültesi’nde yürütülen eğiticilerinin eğitimi programını yürüten ekip tarafından hazırlanmıştır. Kitap Türkiye’de yürütülen eğiticilerin eğitimi programlarına kaynak oluşturabilecek niteliktedir.