Yorumluyorum  – XI
ISBN: 9789750235733 2016 1. Baskı Ceza Hukuku Prof. Dr. Ersan Şen Seçkin Yayıncılık

• Anayasa Mahkemesi'nin İnceleme Sınırı • İHAM'ın Youtube Kararı/Karakolda Güç Kullanılması ve Etkin Soruşturma TCK m.53'ün İptali Tartışması • Anayasa Mahkemesi'nin TCK m. 103-2'yi İptali • Devlet Sırrı, Casusluk ve Basın Hürriyeti • Nüfuz Ticareti/Saygınlık İndirimi Nedir? • Ceza Yargılamasında "Duruşma" Sorunları • Çatışan Yargı Kararları Işığında Arama • Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı • Facebook ve Twitter'ın Bilgi Verme Yükümlülüğü Var mı? • Hazır Olmayan Tanığın İfadesi ile Mahkumiyet ve Delillerin İspat Gücü • Hürriyeti Kısıtlanan Bireyin Aylık İncelenen Tutukluluğu • İddianamede Sevk Maddesi Gösterilmesi Zorunlu mudur? • Kovuşturmada Belge Gizlemek • Mahkemenin ve Davanın Nakli • "Mahkumiyete Bağlı Tutma" Hatası • Planlı Alınan Ses ve Görüntü Kaydının Yasak Delil Niteliği • Sanığın Gıyabında Tasarruflar • Yargılanma İmtiyazları • Türkiye Milleti • Türkiye'ye Saldırı Tehdidi ve NATO