Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Yorumluyorum – 8
ISBN: 9789750232039 2015 Ceza Hukuku Prof. Dr. Ersan Şen Seçkin Yayıncılık

Yorumluyorum–8 adlı eser; Anayasa , Ceza Hukuku, Ceza Yargılaması, Güncel, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi olmak üzere beş ana başlıktan oluşmaktadır. Her bir ana başlık altındaysa birbirinden değerli çok sayıda makale yer almaktadır. Ayrıca çalışmada yazar; somut tespitlerin yanında çözüm önerileri ve görüşlerine de yer vermiştir.