Yönetsel Dönüşüm Sürecinde Şeffaflık Ve Bilgi Edinme Hakkı
ISBN: 9786053272908 2016 1. Baskı Kamu Yönetimi Fatih Kırışık Ekin Yayınevi

Yönetimde şeffaflık, kamu yönetiminde köklü bir değişim ortaya çıkarmaktadır. Öncelikle yönetimin işleyişinde gizlilik ve dışa kapalılığı kaldırarak, kamuoyunun gözü önünde ve bilgisi dahilinde çalışmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, yönetimin kamuoyuna düzenli olarak faaliyetlerini ve bunların sonuçlarını açıklaması, işleyişinin önceden belirlenmiş bir usule bağlanması, kişilere bilgi edinme hakkının tanınması ve karar alma toplantılarının halka açılması da bulunmaktadır. Yönetimde şeffaflık bu özellikleriyle, geleneksel kamu yönetimi yaklaşımında benimsenen temel işleyiş kurallarını altüst etmektedir. Bu durum, kamu yönetiminde geniş çaplı bir dönüşüme yol açmaktadır.