Yönetim Ve Organizasyon Çalışmaları
ISBN: 9786253654757 2023 Akademik Kitap Editör : Abdulkadir Gümüş, Kürşad Seçkin Karahan
Gazi Kitabevi

Çevresel koşullardaki sürekli değişim, teknolojinin hızlı gelişimi, iletişim ağının genişlemesi bilgiye ulaşım ve bilgiyi kullanmayla birlikte gelen gelişmenin olduğu günümüzde, yönetim ve organizasyon alanına olan ilginin giderek arttığı görülmektedir. Yönetim ve organizasyon kavramı ve alt başlıkları, sadece ilgili alandaki akademisyenlerin değil, öğrencilerin, sektör yöneticilerinin ve kişisel gelişime ilgi duyan kişilerin merak duyduğu bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.