Yol Bilgisi Karayolu-Demiryolu
ISBN: 9786053444190 2022 İnşaat Mühendisliği Prof. Dr. Mehmet Orhan Gazi Kitabevi

Yollar, kan dolaşımını sağlayan ana ve kılcal damarlar gibidir. Bu yüzden, ülkelerin hayatiyetindeki önemini daha fazla anlatmaya gerek yoktur. Dolaşım sirkülasyonu düzenli çalıştığı takdirde, nasıl sağlıklı kişiler oluşuyorsa, benzer şekilde, ülkeler için de; sağlıklı gelişme söz konusudur. Ders notları şeklinde düzenlenmiş bu eser, Karayolu ve Demiryolu kavramları, trafik terimleri, projeye ve yol inşaatına ait kriterlerin alınmasında gerekli teorik ve pratik bilgileri kapsayacak şekilde düzenlenmeye çalışılmıştır.