Yerel Yönetimlerde Kayyımlık
ISBN: 9786257358408 2021 Hukuk Hacı Arslan Uzan Gazi Kitabevi

Araştırma konusunun yeni olması ve literatürde konu ile ilgili yeterli çalışmanın olmayışı, araştırmayı kısıtlayan unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kayyımlık ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında bir yüksek lisans tezi, iki makale, iki rapor ve ulusal alanda yayınlanmış çeşitli spesifik yayına rastlanmaktadır. Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin araştırılmasına yönelik çok sayıda çalışma literatürde mevcuttur. Çalışma zamanlamasına bakıldığında araştırmacının kayyım olarak görev yaptığı süre içinde verilerin toplanması, gerekli saha araştırmaları ile detaylı inceleme ve araştırma imkanı bulması, araştırma için büyük bir avantaj olarak değerlendirilmektedir.