Yerel Yönetimler-Yönetim, Siyaset, Kent Ve Güncel Tartışmalar 
ISBN: 9786257358682 2021 Politika Siyaset Editör : Özgür Önder, Esra Banu Sipahi, Murat Yaman 
Gazi Kitabevi

"Dünyada yaşanan gelişmeler, pandeminin ortaya çıkardığı değişim ve yaşanan krizler gösteriyor ki devlet, siyaset ve toplum mahiyeti ve istikameti muğlak bir değişim sürecinin içine girmektedir. Şüphesiz yerel yönetimler de bu dönüşümden etkilenecektir. Bu bağlamda sosyal belediyecilik politika ve uygulamaları yaygınlaşırken bunun neredeyse tamamen sosyal yardıma indirgenmesi, kaynakların isabetli kullanılmamasından dolayı belediye borçlarının yönetilemez hale gelmesi, yeniden belediyeleştirme sürecinin harekete geçirilmesi ve yerel seçim sonuçlarının özellikle büyükşehirlerde ortaya çıkardığı başkan-meclis geriliminin yerel kamu hizmetlerinin sunumunu tehlikeye düşürebilme potansiyeli gibi birçok başlık bu dönüşümle ilişkilidir. Elinizde bulunan Yerel Yönetimler başlıklı bu kitap, aslında yukarıda çerçevesi sunulmaya çalışılan tartışmaları teorik, kavramsal, tarihsel ve güncel boyutlarıyla ele almıştır. Yerel yönetimleri doyurucu ve geniş bir perspektifle ele alan çalışmanın akademik olarak konuyu çalışanlar kadar konuya ilgi duyanlara da hitap edeceği kanaatindeyim." - Önsözden