Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Yerel Yönetimler Mali Boyut
ISBN: 9786053441908 2015 İşletme Mehmet Akif Özer, Murat Akçakaya Gazi Kitabevi

Kamu yönetiminde yeniden yapılanma, yerel yönetimlerde de bir dönüşüm ve değişimi gerekli kılmaktadır. Yerel yönetimlerin teşkilat yapıları, görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve süreçleri ile amaçları da bu değişim sürecinden etkilenmektedir.