Yeni Teknoloji Temelli İşletmelerin Sermaye Yapısı
ISBN: 9786257727761 2020 Ekonomi - İşletme Dr. Duygu Çeri Gazi Kitabevi

Yeni teknoloji temelli işletmeler bilimsel bilginin ticari ürün ve süreçlere dönüştürülmesine aracılık etmelerinin yanı sıra inovasyonun geliştirilmesi ve yayılmasında da önemli rol oynamaktadırlar. Bu işletmelerde inovasyonun başarılı bir şekilde yönetilmesi, hayatta kalmaları ve büyümeleri için kritiktir. Yeni teknoloji temelli işletmeler (YTTİ) için bir diğer kritik konu ise yaşadıkları finansman sorunlarıdır. Bu işletmeler yenilik yapan ve teknoloji ağırlıklı çalışan işletmeler olması nedeniyle finansman sağlayan kuruluşlar ve yatırımcılar açısından önemli ölçüde riskli işletmeler olarak görülmektedir. Dolayısıyla YTTİ'ler finansman sorunlarını çok büyük ölçüde yaşayan işletmelerdir. Bu sorunları tanımlamak ve çözüm önerileri sunabilmek elinizdeki bu çalışmanın başat amacıdır.