Yedi Haneli Bir Köyden New York’a
ISBN: 9786053184218 2016 1. Baskı Kişisel Gelişim İsmet Taşkale Pegem Akademi Yayıncılık

İsmet Taşkale, “Laik ve demokratik eğitimin toplumları hem ulus olarak var ettiğine hem de onları çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, sorgulayıcı, barışsever ve seçkin bir ortağı yaptığına; çünkü bu tür eğitimin insanı dünyadaki konumu, geçmişi, bugünü ve geleceği konularında bilinçlendirdiğine; doğuştan getirdiği beceri ve yetenekleri güçlendirerek geleceği kendi elinde tuttuğu güvenini verdiğine” inanır