Yazılı Anlatım - Nasıl Yazabilirim?
ISBN: 9786053640028 2011 2. Baskı Türkçe Eğitimi Sıddık Akbayır Pegem Akademi Yayıncılık

Nasıl Yazabilirim? sorusu, bu kitapta, daha çok yazınsal anlatım açısından ele alındı. Dilekçe, tutanak, bilimsel araştırma gibi öğrenilmesi bilgiyle sınırlı olan formel metinlerden çok, 'yaratıcılık' isteyen metinler, çalışmamınızn temelini oluşturdu. Eğitime ve çalışmaya az değer veren toplumlardaki yaygın görüşlerden biri de yazınsal türlerin doğuştan gelen bir yetenekle ya da vahye benzer bir esinle gerçekleştiği, yaratıcılığın ayrıcalıklı bir insan grubunun tekelinde olduğu inancıdır. Sanatsal etkinliği gerçekleştirmek için esin, içedoğuş, yetenek ve adlandırılamayan birçok özellik kuşkusuz pay sahibidir; ancak, en az bunlar kadar önemli olan, o sanat dalında kullanılan 'öğrenilebilir,öğretilebilir' tekniklerdir. Yazma becerisi, çeşitli tekniklerle öğretilebilir bir edimdir. Yazma edimine yönelik bir eğitim sürecinde birey, öğrendiği bu tekniklerle kendi yaratıcılığının farkına varabilir. Teknikler, 'okuryazar'ı 'okuyan ve yazan'; 'okuyan ve yazan'ıda 'yazar' yani, okunabilir metinler üreten birey yapabilir.