Yazılı Anlatım El Kitabı
ISBN: 9786053642589 2017 4. Baskı Türkçe Eğitimi Ali Fuat Arıcı, Suat Ungan Pegem Akademi Yayıncılık

Düzenli yazma, hem kendimizi anlatma, hem de başkalarıyla anlaşma ve sağlıklı iletişim bakımından büyük önem taşımaktadır. Yazılı anlatımın gelişimi, diğer dil becerilerinin gelişimine bağlıdır. İyi bir okuma ve dinleme ile başarılı bir konuşma, yazılı anlatım kolaylaştıran en önemli etkenlerdir. Yazılı anlatım becerisinin gelişmesi ile birlikte bireylerin bilgiyi transfer etme, kendi düşünceleri ile bilgiler arasında bağlantı kurma ve metnin yapısına tutarlılık sağlama imkânları artmaktadır. Yine bu beceriyle birlikte öğrencilerde estetik bir duyarlılık ön plana çıkmakta ve yazılı anlatımın ilim olarak algılanma durumu, yerini sanatsal bir duyuşa bırakmaktadır. Ancak sadece dil becerisinin gelişimi yazma eğitiminde yeterli görülmemektedir. özellikle yazma ortamının oluşturulması ve bu alanda kullanılacak materyallerin de öğrencilerin yazma becerilerini destekleyici nitelikte olmasına özen gösterilmelidir.