Yaşayan Müze
27. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi
02 - 05 Mart 2017 Bursa
ISBN: 9786257676113 2021 1. Baskı Eğitim Pegem Akademi Yayıncılık

Müzeler soyut ve ulaşılamaz mekânlar değildir. Sadece alan uzmanlarının içinde olduğu ve çalışmalar yaptığı mekânlar da değildir. Müzeler toplama, araştırma, saklama ve teşhir işlevlerinin yanında, en önemli işlevlerinden biri olan etkileşimli eğitimlerin de önemli adreslerinden biridir. Pek çok müzede bu tür eğitimlerin düzenlenmeye başlaması müzelerin aktif, etkileşimli ve yaşayan müzeler olarak adlandırılmasını da sağlamıştır. Yaşayan Müze başlıklı bu kitap, Bursa’da 02-05 Mart 2017 tarihleri arasında 27. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi’nde yapılan atölye ve bildiri etkinliklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. 2008 yılından itibaren kongre adıyla düzenlenen tüm drama buluşmalarının (önceki seminerler de dâhil) bir kitap olarak yayımlanması Çağdaş Drama Derneği’nin önemli amaçlarından birini oluşturmaktadır. Bu yönüyle tüm seminer ve kongre kitapları gibi Yaşayan Müze kitabı da geleceğe bırakılan bir “kültürel miras” olarak değerlendirilebilir. Kitapta yaşayan müze çatısı altında müzelerde drama ve müze eğitimi odağında ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok bilgi ve deneyim aktarılmakta ve yüzlerce uygulama örneğine yer verilmektedir.