Yapısal Jeoloji
ISBN: 9789758396863 2019 Genel Mühendislik Haakon Fossen Çevirmen : Kamil Kayabalı Gazi Kitabevi

Bu kitabın amacı genel bir jeolojik arka-plan ile birlikte yapısal jeolojinin temel ilkelerini, değişik çehrelerini ve yöntemlerini lisans öğrencilerine ve diğerlerine sunmaktır. Tanımlanan süreçler ve yapılar gezegenimizde daha derinde gelişen deformasyon ile ilgili olsa da, kitapta başlıca kabuğun yapısal jeolojisi üzerinde durulmuş. Ek olarak, Mars'tan ve diğer gezegenlerden gelen veriler kendi gezegenimizdeki yapısal jeolojinin birçok çehresinin dış gezegenlerdeki ile ilişkili olduğunu da göstermektedir. Yapısal jeolojinin uğraş alanı çok geniş olup, bu kitabın içeriğinde bu geniş alandan seçilmiş önemli konulara yer verilmiş. Yapısal jeoloji konusunda mevcut kitaplar orta ve alt kabukta gelişen sünek ve plastik deformasyona vurgu yapma eğilimindedirler. Bu kitapta kabuğun daha derin kısımlarındakini daha iyi dengelesin diye üst kabuktaki sürtünmeli rejim daha kapsamlı biçimde ele alınmaya çalışılmış. Bu şekilde, özellikle petrol jeolojisi gibi derslerle ilgili bazı bölümlere ve genelde gevrek deformasyona vurgu yapılmış. Bu anlayış özellikle eklemler ve damarlar konusunda yeni bir bölüm eklemek suretiyle ikinci baskıda daha da genişletilmiş.