Yapım Sözleşmelerinde 400 Soruya, 400 Cevap
ISBN: 9789750241413 2017 İmar Hukuku Duygu Kılıç Çaylı, İlyas Kılıç Seçkin Yayıncılık

İnşaat şirketleri, yükleniciler, idarede görev yapan yapı denetim uzmanları, muayene ve kabul komisyonlarının görevleri, harcama yetkilileri, idare ve inşaat şirketi çalışanları, mühendisler, yöneticiler, hukukçu ve ilgililere yönelik hazırlanan bu eserin, kılavuz kitap olmasını umut ediyoruz. Okuyucu yapım sözleşmelerine yönelik karşılaştığı birçok soruna bu kitap içerisinde çözüm bulabilecektir.