Yabancı Plakalı Araçların Sebep Olduğu Zararların Tazmininde Yeşil Kart Sistemi
ISBN: 9789750284472 2023 1. Baskı Sigorta Hukuku Derya Küçükkeskin Seçkin Yayıncılık

Yeşil Kart Sistemi, motorlu araçlarla turistik ve/veya ticari amaçla karayoluyla gerçekleşen ülkelerarası dolaşım esnasında oluşabilecek kazalarda, yabancı plakalı motorlu araçlarca üçüncü kişilerin mallarına ve beden tamlıklarına verilen zararların güvenceye alınması amacıyla oluşturulmuştur. Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında, sisteme üye ülkelerde geçerli olmak üzere düzenlenen "Yeşil Kart", zorunlu trafik sigorta poliçesine eşdeğer nitelikte bir belgedir. Kazanın gerçekleştiği ülkede yürürlükte bulunan mevzuat doğrultusunda, hasar tarihinde geçerli sigorta limitleri dahilinde ve kusur esasına göre sebebiyet verilen zarar karşılanmaktadır. Üye ülkelerde geçerlilik yönünden sorunsuz işleyen sistemde, zararın gerçekleştiği ülkenin mevzuatının uygulanması nedeniyle, tazmin edilen teminat türleri ve limitleri farklılıklar göstermektedir. 2020 yılından itibaren bu farklılıklara, beyaz kâğıda basılı yeşil kart düzenlenmesi de eklenmiştir. Çalışmada; Yeşil Kart Sistemi, ticaret hukuku kapsamında yer aldığı sigorta hukuku ile yabancı plakalı motorlu araç kavramının sisteme kattığı yabancılık unsuru sebebiyle milletlerarası özel hukuk kurallarının sigorta sözleşmelerine uygulanacak hükümleri yönünden incelenmiş, ülkemize giriş yapan yabancı plakalı araç mevzuatı, trafik kazalarına ilişkin istatistiki bilgilerle birlikte, sisteme üye ülkeler ve Türkiye'de uygulama farklılıkları yanında karşılaşılan sorunlara da işaret edilerek anlatılmıştır.