Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi: Kuramlar, Yöntemler, Beceriler, Uygulamalar
ISBN: 9786053184126 2016 1. Baskı Türkçe Eğitimi Emine Yılmaz, Hatice Sofu, Nezir Temur, Murat Demirekin, Duygu Ak Başoğul, Cansu Aksu, Sevil Hasırcı, Özden Fidan, Bekir İnce, Gökmen Boztilki, Hasan Fehmi Erol, K. Kaan Büyükikiz, Esra Güven, Ceren Berber Özmen, Mustafa Kurt, Burak Tüfekçioğlu, Damla Elif Kınay, Başak Karakoç Öztürk, Fatma Bölükbaş, Adnan Erkuş, Mustafa Altun, Erdal Özcan, Onur Er, N.feyza Altınkamış, Johan Vandewalle, Neslihan Delice Editör : Faruk Yıldırım,  Burak Tüfekçioğlu
Pegem Akademi Yayıncılık

Elinizdeki kitap, Türkiye 'nin çeşitli üniversitelerinde çalışan yetkin akademisyenlerin kaleme aldıkları yazıların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Temel dil becerilerinin öğretimi, dil bilgisi öğretimi, sözcük öğretimi gibi uygulamaya yönelik bölümlerin yazarları, yabancılara Türkçe öğreten, uygulama içinde yer alan öğretim elemanlarıdır. Kitabın, ilgili alana yönelik diğer kitaplardan en önemli farklılığı, teori ile birlikte uygulamalara da yer vermesidir. Kitabın, yabancı dil olarak Türkçe öğretenlere, araştırmacılara,materyal tasarımcılarına, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi dersi alan lisans öğrencilerine ve bu alanda lisansüstü eğitim gören/görmek isteyenlere yararlı olacağı düşüncesindeyiz.