Yabacı İkinci Dil Öğretiminde Kültür Ve Kültürel Etkileşim
ISBN: 9786257228497 2020 1. Baskı Eğitim Nezir Temur, Gülnur Aydın, Mesut Gün, Fatma Açık, Nurettin Demir, Aliye Altınkaya Duman, Nermin Yazıcı, Çağrı Kaygısız, Nebi Özdemir, Gohar Seyedi, Bahadır Gülden, Sunay Akkaya Editör : Gülnur Aydın
Pegem Akademi Yayıncılık

Kültürel karakteristiklerin başında dil gelmektedir. Tarihin, coğrafyanın, sanatın, geleneğin, değerlerin tanınması, muhafaza edilmesi ve nesilden nesile taşınması dil aracılığıyla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla yeni bir dili tam olarak öğrenmek, o dilin içinde barındırdığı kültürü de öğrenmektir. Dil ve kültür arasındaki bu bütünleşik ilişkiye her fırsatta vurgu yapılmasına rağmen dil eğitiminde uygulamaya dönük uzun yıllara dayanan tartışmaların net bir sonuca ulaştırılamadığı açıktır. Temel dil becerileri özelinde yürütülen öğrenme-öğretme etkinliklerinde kültürü görmezden gelme eğilimi sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu kitapta yabancı/ikinci dil öğretimi ve öğrenimi kültür bağlamında ele alınmış, kültürün dil öğretim sınıflarına nasıl yansıtılması gerektiğine ilişkin kuramsal ve uygulamaya dönük güncel değerlendirmeler yapılmıştır. Kitabın, alanımıza katkı sağlaması ve tüm ilgililere yararlı olması temennisiyle…