Vesayet Kurumu Ve Vasinin Sorumluluğu
ISBN: 9789750270123 2021 2. Baskı Medeni Hukuk Ayşe Acar Umut Seçkin Yayıncılık

Türk hukukunda velayet altında bulunmayan küçükler ile kanunda sayılan sebeplerle sınırlı olmak üzere koruma altına alınması gereken velayet altında bulunmayan erginler vesayet adı verilen hukuki kurumun himayesi altına alınırlar. Vesayet organları, vesayet altındaki kişinin eksik ya da zayıf bulunan yönlerini tamamlayarak, onun şahsi ve maddi menfaatlerini koruma görevini üstlenirler ve vesayet altındaki kişilerin sosyal hayata adapte olmalarına olanak tanırlar. Böylelikle vesayet kurumu ile toplumda yaşayan ve bazı nedenlerle şahsi ve maddi menfaatlerini koruyamayacak durumda olan kişilerin zarar görmesinin önlenmesi sağlanır. Vesayet altında bulunan kişiler vasi, kayyım ve yasal danışman adı verilen gerçek kişiler tarafından temsil edilirler. Kısıtlanan kişilere tayin edilen vasi, kısıtlının şahsi ve maddi tüm menfaatlerini gözetmekle yükümlü olup kısıtlının menfaatlerini kusurlu olarak ihlal ettiği takdirde meydana gelen zarardan sorumlu olacaktır. Kanun koyucu; vasi, kayyım ve yasal danışmanın karşılayamadığı zararları devletin karşılaması esasını getirmiş, ancak devlete karşıladığı zararlar bakımından kusurlu olan görevlilere rücu etme hakkı tanımıştır. Kitapta vesayet kurumu; vesayet altındaki kişinin hukuki durumu ve vasinin sorumluluğu esas alınarak kaleme alınmış olup, yeri geldikçe vesayetle benzerlik gösteren diğer kurumlar hakkında karşılaştırmalı bilgiler verilmiştir. Kitap ayrıca uygulamada karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerilerini de içermekte olup, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinin kararlarıyla zenginleştirilmiştir. Bu baskıda; yeni tarihli Yüksek Mahkeme kararlarına, dilekçe örneklerine, Yerel Mahkeme kararlarına yer verilmiş ve atıf yapılan Yüksek Mahkeme kararlarına okuyucunun kolay bir şekilde ulaşabilmesi amacıyla karar dizini eklenmiştir.