Vergi Hukuku Özelinde Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
ISBN: 9789750261145 2020 1. Baskı Vergi Hukuku Kader Melis Topçu Seçkin Yayıncılık

İnsan hakları, günümüzde en çok konuşulan ve tartışılan kavramların başında gelmesine karşın, vergiler söz konusu olduğunda bu yaklaşım değişmekte ve bir vergilendirme sürecinde yaşanan/yaşanabilecek temel hak ve özgürlüklere ilişkin ihlaller, genellikle göz ardı edilmektedir. Oysa ki ağır ve katlanılması zor vergilere yönelik tepkiler, zamanla bir hak kazanımı mücadelesine evrilerek insan haklarının korunmasına fiili olarak hizmet etmiş ve böylece bugün birçok ulusal ve uluslararası belgede tanınıp koruma altına alınan insan haklarının, hukuksal güvencelere kavuşmasının da temelini oluşturmuştur. Bu bağlamda insan haklarının bir vergilendirme sürecinde söz konusu olamayacağını düşünmek, insan hakları tarihini yadsımak anlamına gelecek ve vergi mükelleflerini bir hukuk devletinin en temel güvencelerinden mahrum bırakacaktır. Bu nedenle bu çalışmada, vergilendirme sürecinde söz konusu olan/olabilecek temel hak ve özgürlüklere yönelik müdahaleler, temel hak ve özgürlüklerin etkili bir şekilde korunmasında önemli bir rolü bulunan bireysel başvuru hakkı kapsamında incelenmiştir.