Vergi Düzenlemelerinin Rekabet Süreçlerine Etkileri
ISBN: 9786057877758 2020 Maliye Uğur Emek Siyasal Kitabevi

Vergi Düzenlemelerinin Rekabet Süreçlerine Etkileri Konusuna Genel Bir Bakış Erdal TÜRKKAN Gümrük Vergilerinin Ürün Piyasalarında Rekabet ve Refah Etkileri Uğur EMEK Uluslararası Vergi Rekabetinde Güncel Gelişmeler Balca ÇELENER Vergi Düzenlemelerinin İşletmeler Arasındaki Haksız Rekabet Etkileri Ozan BİNGÖL Vergi Teşviklerinin Rekabetçi Etkileri Süreyya SAKINÇ Verginin Tabana Yayılması Kavramına İlişkin Tespitler Cenker GÖKER Rekabet Perspektifinden Dijital Hizmet Vergisi Ahmet Fatih ÖZKAN