Uzaktan Eğitim Sürecinde Türkçe Eğitimi
ISBN: 9786257228954 2020 1. Baskı Eğitim Mehmet Kurudayıoğlu, Sedat Karagül, Ahmet Güneyli, Bülent Özkan, Canan Aslan, Taşkın Soysal, nezih önal, Erhan Şen, Fatma Açık, Nermin Yazıcı, Çağrı Kaygısız, Murat Ateş, Emine Sur, Demet Gülçiçek, Suna Canlı, Hasan Özdal, Yonca Koçmar Demirci, Lüle Mert, Ramazan Berk, Sevil Hasırcı Aksoy, Başak Ümit Bozkurt, Gürbüz Çalışkan, Burcu Çıldır Editör : Canan Aslan - Gürbüz Çalışkan
Pegem Akademi Yayıncılık

Uzaktan Eğitim Sürecinde Türkçe Eğitimi adlı bu kitapta, Türkçe eğitiminin uzaktan eğitim ortamlarında amaca uygun biçimde gerçekleştirilebilmesi için nelere dikkat edilmesi, kullanılacak araç-gereç ve uygulamaların seçiminde nelerin göz önünde bulundurulması gerektiği konularında kuramsal nitelikli bilgiler ve etkinlik örnekleri bulunmaktadır. Kitapta ayrıca öğretmenlerin/öğretmen adaylarının uzaktan eğitim ve teknoloji destekli Türkçe eğitimi uygulamaları konusundaki görüşlerini ve uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen Türkçe eğitiminin niteliğini bilimsel düzlemde ortaya koyan araştırmalar bulunmaktadır. Kitap, konu ve içeriklerine göre “Türkçe Eğitimi Ortamlarında Teknolojik Yeterlik”, “Türkçe Eğitimi Ortamlarında Kullanılan Teknolojik Araç-Gereçler ve Uygulamalar” ve “Dil ve Edebiyat Öğretiminde Teknoloji Destekli Araç-Gereçlere ve Uzaktan Eğitime Yönelik Araştırmalar” olmak üzere üç ana bölüm altında toplanmıştır. Kitabın öncelikle alan uzmanlarına, araştırmacılara, Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine ve bu bölümlerde öğrenim gören öğretmen adaylarına yararlı olacağını umuyoruz.