Uygulamalı Vergi̇ Hukuku
ISBN: 9786053443766 2016 Vergi Hukuku Hamza Koçakoğlu Editör : Edi̇tör: Merve Gülçi̇n Koçakoğlu
Gazi Kitabevi

Teknolojik gelişmelerle birlikte vergisel denetimlerin daha etkin, verimli ve geniş tabanlı bir kitlenin denetlenmesi kolaylaşmıştır. Gün geçtikçe, kayıt dışı olan gelirlerin kayıt altına alınması için ciddi çalışmalar bulunmaktadır.