Uygulamalı Termodinamik: Çözümlü Problemler
ISBN: 9786053553700 2015 Fizik Mühendisliği Ali Güngör Palme Yayınevi

Bu kitap, Palme Yayıncılık’tan tarafımdan yayınlanan “Çözümlü Problem­lerle Termodinamik” kitabı ile birlikte bir bütün oluşturmaktadır. Bu kitap, Özellikle Mühendislik Fakültelerinde Makine Mühendisliği gibi bölümlerde iki yarıyıl okutulan Termodinamik derslerinden TERMODİNAMİK-II veya UYGULAMALI TERMODİNAMİK adlı derslerde yararlanılacak yardımcı bir kaynak kitaptır.