Uygulamalı Finansal Analiz Finansal Tablolar – Finansal Analiz Yöntemleri – Finansal Analiz Sonuçlarının Yorumlanması
ISBN: 9789750277559 2022 2. Baskı Finans Beyhan Yaslıdağ Seçkin Yayıncılık

Bu kitapta işletmelerin düzenlemek ile yükümlü oldukları tüm finansal tabloları ayrıntılı olarak incelendikten sonra bu finansal tabloların yorumlanmalarını bilanço makyajlaması varsayımı ile yapmaktadır. İşletmelerin borç-alacak-stok-nakit-risk yönetimleri incelenerek, yapılması gereken finansal durum tablosu ve gelir tablosu kapsamındaki ana tablolar ile tüm yardımcı tabloların elde edilmeleri ile ilgili süreçler, basit ve sade bir dille anlatılmaktadır. Finansal analiz yöntemlerinin tamamı incelendikten sonra uygulamalar ile analizlerin yapılması ve analiz sonuçlarının değerlendirilmeleri incelenmektedir. Kitap, üniversitelerde okutulmakta olan Finansal Analiz, Mali Tablolar Analizi, Finansal Yönetim, Uygulamalı Finansal Analiz gibi konular kapsamındaki başlıkları içeren tümde derslerde kullanılmaya yönelik olarak hazırlanmış olmak ile birlikte anlatım dilinin sade ve anlaşılır olması ve içerdiği örnekler sayesinde bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere de hitap etmektedir.