Uygulamalı Etkinliklerle Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar
ISBN: 9786053648413 2014 1. Baskı Fen Bilimleri Safiye Aslan, Didem Kılıç, Mustafa Kışoğlu, Engin Karahan, Aykut Emre Bozdoğan, Sedef Canbazoğlu Bilici, Ezgi Güven, Mustafa Doğru, Canan Laçin Şimşek, Özgül Keleş, Naim Uzun, Özlem Koray Editör : Özgül Keleş
Pegem Akademi Yayıncılık

Fen derslerindeki kavramların soyut yapısı, fen kavramlarının öğrenilmesini zorlaştırmaktadır. Araştırmacıların soyut kavramların somut hale getirilmesi ve öğrenilmesinin kolaylaştırılması için geliştirdiği birçok yöntem ve tekniğin teorik bilgisine ulaşabileceğimiz sayısız bilimsel yayın bulunmaktadır. Fakat bir öğretim yöntem ve tekniğini uygulamak isteyen bir bireyin zihninde öncelikle şu sorular oluşmaktadır: - Fen kavramlarını öğretirken öğrencilerimin daha aktif ve katılımcı bireyler olmalarını istiyorum, hangi yöntem ve tekniği kullanmalıyım? - Farklı sınıf seviyelerinde etkili öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için bu yöntem ve teknikleri nasıl düzenlemeliyim? - Tezimde/araştırmamda bu tekniği çalışmak istiyorum, örnek uygulamaları nereden bulabilirim? Bu örneklerden yola çıkarak tezimde/araştırmamda nasıl etkinlikler geliştirebilirim? - Bir fen öğretmeni olarak derslerimi etkili hale getirecek güncel öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili hazır materyalleri nereden bulabilirim? Ve daha birçok soru... Fen eğitiminde, etkili öğrenmenin gerçekleşebilmesi için teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi ve bu soruların yanıtlarına cevap verebilecek yayınlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kitap fen öğretimini geliştirmek için teorik bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını somut örneklerle sunan eğitim-öğretim materyallerine duyulan ihtiyacı karşılamak amacıyla, fen öğretimindeki yeni yaklaşımları uygulamalı etkinliklerle araştırmacılara sunmayı hedeflemektedir. Bu kitap fen eğitimcilerinin, öğretmenlerin, fen eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin ve öğretmen adaylarının yararlanacağı temel başvuru kaynağı niteliğinde özgün bir çalışma ürünüdür. Bu kitap eğitim fakültelerindeki özel öğretim yöntemleri dersi başta olmak üzere, öğretim ilke ve yöntemleri derslerinde kullanılabilecek önemli bir kaynak görevi üstlenecek, fen öğretimindeki yeni yaklaşımların uygulanması konusunda Türkiye 'de önemli bir boşluğu dolduracaktır.