Uyarlanmış Beden Eğitimi Ve Oyun Çalışmalarının Down Sendromlu Bireylerin Fiziksel Uygunluk Düzeylerine Etkisi
ISBN: 9786257045261 2020 Spor Atike Yılmaz, Fatih Mirze Gazi Kitabevi

"Uyarlanmış Beden Eğitimi ve Oyun Çalışmalarının Down Sendromlu Bireylerin Fiziksel Uygunluk Düzeylerine Etkisi" isimli bu çalışmada, 7-11 yaş aralığındaki orta düzey zihinsel yetersizliğe sahip Down Sendromlu bireylere 16 hafta boyunca uygulanan uyarlanmış beden eğitimi ve oyun çalışmalarının, çocukların fiziksel uygunluk düzeylerine etkisinin incelenmesi amaçlanmış. Çalışmada, Down Sendromlu çocukların beden eğitimi ve oyun etkinliklerinin motor beceri ve fiziksel uygunluk düzeyleri üzerinde ne kadar etkili olduğu gözlemlenmiş ve bilimsel olarak ortaya konulmuş.