Uluslararası Hukukta Yerinden Edilmiş Kişiler
ISBN: 9786053008439 2019 2. Baskı Milletlerarası Hukuk Murat Saraçlı Adalet Yayınevi

Zorunlu göçler ve bunların mağdurları olan sığınmacılar, mülteciler ve ülkesinde yerinden edilmiş kişiler günümüzde uluslararası gündemleri belirleyen en önemli konu başlıklarından birisi. Dünya genelinde devam eden savaşlar, iç çatışmalar ve küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin sebep olduğu kıtlık, kuraklık, seller vb. doğal afetler insanları doğdukları ve yaşamlarını sürdürdükleri topraklardan ayrılmaya ve başka yerlerde kendilerine yeni bir hayat kurmaya zorlayan temel etkenler olarak ortaya çıkmakta. İçinde bulunduğumuz küreselleşme sürecinde zorunlu göçlere sebebiyet veren söz konusu ana nedenleri önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik başta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olmak üzere pek çok uluslararası örgüt tarafından önemli çabalar ortaya konsa da söz konusu girişimlere devletler düzeyinde geniş kapsamlı bir desteğin bulunmayışı ve göçmenlere yönelik pek çok toplumda yabancı düşmanlığına kadar varan önyargılar ve düşmanca yaklaşımların hüküm sürmesi gibi sebeplerle soruna kalıcı çözüm üretilmesi noktasında tam anlamıyla başarıya ulaşıldığını söyleyebilmek mümkün gözükmemekte. Bu ise zorunlu göçleri ve onların mağdurları yerinden edilmiş kişileri anlamaya ve anlamlandırmaya yönelik devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları vb. pek çok aktörün içerisinde yer alacağı girişimleri olduğu kadar, bilimsel alandaki bireysel katkıları da gerekli kılmakta.