Uluslararası Hukukta Uyuşmazlıkların Diplomatik Yollarla Çözümü
ISBN: 9789750240454 2016 1. Baskı Uluslararası Hukuk Habip Ünyılmaz Seçkin Yayıncılık

Uyuşmazlıkların diplomatik yollarla çözümünün uluslararası hukuk tarafından nasıl düzenlendiği inceleyen bu çalışma, barışın sağlanması ve korunmasında hukukun yerini ve önemini gözetmektedir.