Uluslararası Hukukta Hukuka Aykırı Eylem Ve Diplomatik Özür
ISBN: 9786257467988 2021 1. Baskı Milletlerarası Hukuku Gülnur Balcı Adalet Yayınevi

Uluslararası sistemde uluslararası hukuka aykırı eylemler ortaya çıktığında devletlerin ulusal hukuk sistemlerinde olduğu gibi bir ceza yargısı olmadığı için devletlerin hukuka aykırı eylemleri sonucunda ortaya çıkan zararı gidermeleri esastır. İki büyük dünya savaşının getirdiği yıkım ve devletler arası ilişkilerde diplomatik yolların giderek önem kazanması ve küreselleşmenin etkisiyle devletler arası ilişkilerde kullanılan araçlar da değişim ve dönüşüme uğramıştır. Uluslararası sistemde yaşanan değişimler sonucu devletlerin hukuka aykırı eylemlerinin sorumluluğu ve verilen zararın tazmini de giderek önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte uzlaşma, tazmin etme, affetme, onarıcı ve cezalandırıcı adalet kavramları da uluslararası sistemde tartışılmaya başlanan başlıklar arasında yer almaktadır. Elinizdeki kitap Uluslararası Hukuk kişilerinden biri olan devletlerin uluslararası hukuka aykırı eylemleri ve sonucunda ortaya çıkan zararın giderilmesi ilkesinden hareketle günümüzde sıkça kullanılan bir barışçıl çözüm yolu olan diplomatik özür kavramını incelemektedir. Diplomatik özrün kurallarının ne olduğu, kullanımı ve somut örnekleri tartışılmış, güncel bir kaynak olması amacıyla kaleme alınmıştır. Türkiye’deki mevcut uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk literatürü incelendiğinde diplomatik özür konusunda yazılan ilk kitap olması nedeniyle de son derece önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.