Uluslararası Hava Taşımalarında Taşıyıcının Sorumluluğu
ISBN: 9789750232459 2015 2. Baskı Hava Hukuku Tuba Birinci Uzun Seçkin Yayıncılık

Hava taşımacılığına duyulan ilgi, gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu ile uluslararası hava taşımaları bakımından taşıyıcının sorumluluğuna ilişkin önemli değişiklikler gündeme gelmiştir. İşte bu çalışmada, uluslararası hava taşımaları bakımından taşıyıcı kavramı, taşıyıcının yolcunun ölümü veya yaralanması, bagaj veya yükün ziyaı veya hasara uğraması ile yolcu, bagaj ve yük taşımasındaki gecikme dolayısıyla meydana gelen zarardan sorumluluğu, her bir sorumluluk hali bakımından taşıyıcının sorumluluğunun hukuki niteliği, taşıyıcının adamlarının fillerinden doğan sorumluluğu, taşıyıcının sorumluluktan kurtulması ve taşıyıcının sorumluluğundan doğan tazminat davası konuları detaylı bir biçimde incelenmiştir. Hem doktrine hem de uygulamaya katkı sağlayacak bu çalışma, mahkeme kararları ve uygulamadan örnekler ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca ekler bölümünde, uluslararası hava taşımacılığında taşıyıcının sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler, orijinal ve çeviri metinleriyle birlikte sunulmuş böylelikle okuyucuya karşılaştırma yapma olanağı sağlanmıştır.