Uluslararası Göç Ve Yabancı Düşmanlığı
ISBN: 9786054993376 2015 Uluslararası İlişkiler Y. Yeşim Özer Der Yayınları

Tüm dünyada artmakta olan göçmenlere yönelik yabancı düşmanlığı devletin bu konuda artık eskisinden farklı politikalar oluşturmasını gerekli kılıyor. Suriye'den gelen göç akını ile gündemin önemli konularından biri haline gelen uluslararası göç Türkiye için yeni bir politika alanı. Elinizdeki kitap, öncelikle Türkiye'nin mevcut göç deneyimlerinden farklı olan bu yeni göç deneyimini “anlamak, anlatmak, devlet, toplum ve kamu yönetimi açısından ne anlama geldiğini tartışmaya açmak” amacıyla yazıldı. Türkiye Suriyeli göçmenlere hangi hakları sağlıyor? Türk toplumu gelen göçmenler hakkında ne düşünüyor? Türkiye'de toplumsal huzur açısından potansiyel tehlikeler var mı? Mevcut göç politikamız nedir? Eksikleri nelerdir? Küresel göç hareketleri devlete yeni görev ve sorumluluklar yüklüyor mu? Yabancı düşmanlığını engellemek için nasıl bir göç politikası geliştirilmeli? Fransa gibi göç deneyimi eskiye dayanan bir ülkenin uygulamalarından ders çıkarılabilir mi?