Uluslararası Andlaşmaların Sona Erdirilmesi Ve Yürürlüğünün Askıya Alınması Veya Çekilme
ISBN: 9786257277303 2020 1. Baskı Milletlerarası Hukuku Fatma Betül Korkmaz Adalet Yayınevi

Uluslararası Andlaşmalar Hukuku, Uluslararası Kamu Hukukunun kapsam bakımından en geniş konularından birini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, uluslararası andlaşmaların sona erdirilmesine, yürürlüklerinin askıya alınmasına veya andlaşmalardan çekilmeye ilişkin Türkçe literatürde az sayıda çalışma bulunmaktadır. Konuya ilişkin güncel meseleleri Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesinin sona ermeye ilişkin maddeleriyle bağlantısını kurarak aktarma amacı taşıyan ve yüksek lisans tezi olarak hazırladığımız çalışmamız, aynı zamanda Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesinde düzenlenen uluslararası andlaşmaların sona erme, askıya alma ve çekilme nedenlerinin tümünü kapsayan tek kaynak olma işlevi görecektir.