Uluslararası Andlaşmalarda Şartların Esaslı Değişimi: Rebus Sic Stantibus İlkesi
ISBN: 9789750265631 2021 1. Baskı Uluslararası Hukuk Damla Akkaya Seçkin Yayıncılık

Kelime anlamı olarak koşulların olduğu gibi kalması anlamına gelen rebus sic stantibus, andlaşmalar hukukunun en eski ilkelerinden biridir. Bir andlaşmanın akdedildiği şartların esaslı olarak değişmesi durumunda, bu değişikliklerin andlaşma üzerindeki etkileri rebus sic stantibus ilkesi çerçevesinde belirlenmektedir. Rebus sic stantibus ilkesi, uluslararası hukukun gelişimine paralel olarak çeşitli evrelerden geçmiş, zaman içinde ilkenin hem hukuki niteliği hem de kapsam, koşul ve andlaşma üzerindeki etkileri değişim göstermiştir. Eserde öncelikle rebus sic stantibus ilkesinin günümüz uluslararası hukukundaki hukuki niteliği tespit edilmiş sonrasında ise ilkenin kapsam, koşul ve hukuki etkileri ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Bu çerçevede oldukça ayrıntılı bir çalışma olan eser, doktrine andlaşmalar hukuku konusunda önemli katkı sağlamaktadır. Rebus sic stantibus ilkesi yalnızca bilimsel açıdan değil; Türkiye'nin güncel uluslararası meseleleri bakımından da önem arz etmektedir. Bu özelliğiyle çalışma, uluslararası hukuk doktrinine sağladığı katkının yanı sıra uygulamacılar açısından da bir başvuru kaynağı niteliğindedir.