Ulusal Ve Uluslararası Boyutlarıyla Terörle Mücadele Hukuku  Temmuz 2012 Değişiklikleriyle
ISBN: 9789750219993 2012 1. Baskı Organize Suçlar Ömer Serdar Atabey, Ahmet Ulutaş Seçkin Yayıncılık

Ülkemiz açısından on yıllardır süren bir tehdit olan ancak 11 Eylül ABD saldırılarından sonra tüm dünyayı derinden sarsan ve küresel bir tehlike haline geldiği kabul edilen terörizm ile mücadelede çok boyutlu ve bütüncül politikaların geliştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu sorunla ilgili hukuksal bakısın da bu anlayış ve yaklaşım çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada terörle mücadele hukukunun ulusal ve uluslararası boyutuna birlikte yer verilmiştir. Terörle mücadelede ulusal mevzuatımız tüm boyutlarıyla ele alınırken, AK'nin bu alandaki iki temel belgesi olan 1977 ve 2005 Sözleşmeleri detaylıca açıklanmış, AB hukuku ve mukayeseli hukuk perspektifleri de unutulmamıştır. Temel hukuki belgelerin yanısıra, bu alanda önem taşıyan bazı kritik yabancı mahkeme kararları incelenerek okuyucunun istifadesine sunulmuştur.