Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk Hukukundaki Yeri
ISBN: 9789750212888 2010 1. Baskı İdare Hukuku M. Aytaç Özelçi Seçkin Yayıncılık

Çalışmanın amacı, Türk spor tarihinde yer edinmiş ve daha sonra hukuksal yaşamlarına son verilen spor örgütleri ile günümüz Türk futbol yönetiminin hukuksal yapısının incelenmesine yöneliktir. Bu amaçla, günümüz Türk spor yönetimine gelinceye kadar geçen süreçte yer alan spor örgütlerini hukuksal açıdan ve kurumsal yönden inceleyerek, Türk spor yönetiminin gelişiminin nasıl bir süreç izlediğini ortaya koymak, günümüzde ise Türk spor yönetiminde yer edinen kuruluşları özellikle Türkiye Futbol Federasyonu’nu hukuksal açıdan ayrıntılı biçimde incelemeye çalışılmıştır. Öte yandan, "Türkiye Futbol Federasyonu"nun hukuksal statüsünün saptanması amacıyla, öğreti ve yargı kararları ışığında, Federasyon’un "tüzelkişiliği" ile "özerkliği" konuları ele alındıktan sonra, "Türkiye Futbol Federasyonu", "Bağımsız İdari Otoriteler" ve "Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları" ile karşılaştırılacaktır. Son olarak "Türkiye Futbol Federasyonu"nun idari ve mali yapısı incelenmiştir.